2% pre Slovakia Freedive Team v roku 2014 Tlačiť
Napísal(a) Ivan Dušenko   
Pondelok, 17 február 2014

Vážení priaznivci freedivingu a Slovakia Freedive Teamu,

aj v tomto roku sa uchádzame o Vašu podporu poukázaním 2% z Vašich daní pre Slovakia Freedive Team.

Vďaka Vašim príspevkom sme sa mohli ako tím intenzívne pripravovať po celý rok 2013 a taktiež sme mohli vycestovať a zúčastniť sa viacerých pretekov.

·         Mad Cup 2013 (Slovinsko)

·         Majstrovstva Českej Republiky 2013 (ČR)

·        Zlín Cup 2013 (ČR)

 

Najväčšie úspechy v roku 2013:

9. miesto Majstrovstvá Českej Republiky - Martin Pros

6. miesto Zlín Cup - Martin Pros

7. miesto Zlín Cup - Ivan Dušenko

3. miesto MadCup - Rastislava Rosinská

6. miesto MadCup - Ivan Dušenko

3. miesto MadCup - tímové preteky (Ivan Dušenko, Rastislava Rosinská, Jiří Blechta)

 

Ciele pre rok 2014

·         Rozširovanie povedomia o nádychovom potápaní na Slovensku

·         Rozširovanie členskej základne

·         Celoročná tréningová príprava

·         Reprezentácia na pretekoch na Slovensku i v zahraničí

 

Kľúčové súťaže v roku 2014

·        Majstrovstvá Českej republiky - apríl 2014

·         Brno minicomp (ČR) - jún 2014

·         AA Depth minicomp (ČR) - jún 2014

·        Suunto CoolDown (Rakúsko) - júl 2014

·         ZlínCup (ČR) - november 2014

·         MadCup (Slovinsko) - december 2014

Vašu podporu tímu Slovakia Freedive Team a nádychovému potápaniu na Slovensku si veľmi vážime!

S úctou,


podpis.jpg

 

 

Ivan Dušenko 

predseda o.z. Slovakia Freedive Team

 

Identifikačné a kontaktné údaje: 

 Názov:

 Slovakia Freedive Team

 Právna forma:

 Občianske združenie

 Adresa:

 Čiernovodská 4, 821 07 Bratislava-Vrakuňa

 IČO:

 30853184

 E-mail:

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

 web:

 http://www.freediving.sk

 Tel:

 0903 030 980

 

   Ako môžete poukázať 2% z dane:

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

·         Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) z dane pre právnické osoby

·         Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

·         Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Ako môžu dobrovoľníci poukázať 3% z dane

Tlačivá na poukázanie 2% z dane:

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1.    ZAMESTNANEC - používa VYHLÁSENIE (POUČENIE k VYHLÁSENIU)a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (ak použijete iné tlačivo Vyhlásenia, je to v poriadku - musí však obsahovať správne údaje v súlade s §50 Zákona o dani z príjmov - prečítajte si OZNÁMENIE MF SR k VYHLÁSENIU)

2.    FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

3.    POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít - vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

4.    PRÁVNICKÁ OSOBA - daňové priznanie právnických osôb

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

 

15.1.2014- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2014

 

15.2.2014 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

 

31.03.2014 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

 

31.03.2014 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2014 môže poukázať iba 1,5% z dane.

 

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

 

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

 

30.4.2014 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

 

Legislatíva 2% z dane

 

 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >